the-fault-in-our-stars-quotes-alraktwh1-1024x539Hermed en anbefaling af den fantastiske bog “The Fault In Our Stars”, som er skrevet af John Green. Historien fortælles af den 16 årige Hazel Grace Lancaster, som er kræftpatient. Hun bliver af hendes forældre tvunget til at deltage i en støttegruppe hvor hun mødes 17 årige  Augustus Waters. Det er en rigtig god fortælling, som viser mange forskellige sider af det liv de lever og det liv de desværre ikke er i stand til at leve. Den kommer med et nyt perspektiv på kræft og romantik. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er en rigtig god bog, som jeg bleve fanget af allerede i løbet af de første sider. Den er spændende, følelsesladet og livsbekræftende.

Det jeg synes er mest fantastisk er den måde jeg nu ser på mine problemer på – som i grunden ikke er så alvorlige problemer, da jeg har mit liv at se frem til… mit liv er ikke ved at blive taget fra mig, som det hænder for Hazel og Augustus i bogen… Lige pludselig ser jeg mere positivt på mit liv og har en bedre indstilling. Jeg fokuserer mere på alt det positive og mindre på det negative, fordi er de ting jeg synes er negative i virkeligheden så dårlige? Er der ikke andre i verden der har større problemer end jeg? Burde jeg ikke være glad for det jeg har? – JO det burde jeg og det er jeg bestemt!

Jeg synes bestemt at I skulle læse denne fantastiske bog. Den er ikke så lang, så den skulle være lige til at overskue ;-)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Translation: Here is a recommendation of the amazing book “The Fault In Our Stars”, written by John Green. The story is told of the 16-year-old Hazel Grace Lancaster, who is a cancer patient. Her parents force her to join a support group where she meets 17-year-old Augustus Waters. It is a really amazing story that shows many different aspects of the life they live and the life they unfortunately are not able to live. It shows a new perspective on cancer and romance. Specially the romance between Hazel and Augustus. I’m not a second of doubt that it is a really good book –  I loved it already in the first couple of pages. It is exciting, emotional and life-affirming.

What I think os amazing is the way I look at my problems now compared to before I read the book  – my problems are really not as serious problems as I thought, because I’m lucky to have a life to look forward to … my life is not being taken away from me as it is with Hazel and Augustus in the book … I see my life a lot more positive now than before. I focus more on the positive things, and less on the negative, because the things I think is bad are they really so bad? There are people in the world who have bigger problems than I right?  Should not I be happy for what I have? – YES I should and I certain am!

I certainly think that you should read this amazing book. It is not so long, so it should be easy to manage ;-)

augustus_waters_quote_the_fault_in_our_stars__by_sammytheseal13-d7c0u23 Fault-In-Our-Stars-Fan-Art-the-fault-in-our-stars-34488658-900-506 12.04.03NingThirdSpace